Inštrukcije matematike za srednjo šolo

Med najbolj iskanimi inštrukcijami so zagotovo inštrukcije matematike za srednjo šolo. Matematika je učni predmet, brez katerega si srednjega izobraževanja ne predstavljamo in je pri večini dijakov tudi sestavni del zaključnega izpita oziroma mature. Res pa je, da srednješolska matematika ne velja za nujno uporabno – marsikdo, ki se ne bo nadalje izobraževal v kateri od tehničnih smeri, je prepričan, da srednješolska matematika ni praktična. In zato se pojavijo težave, ki se izrazijo v obliki slabih ocen, te pa terjajo inštrukcije matematike za srednjo šolo.

Kdaj so najbolj potrebne inštrukcije matematike za srednjo šolo?

Običajno se dijaki in njihovi starši odločijo za inštruktorja takrat, ko se pojavijo slabe ocene, teh pa kljub učenju ni mogoče izboljšati na naslednjih preverjanjih znanja. Največkrat pride do tega v višjih letnikih, včasih pa tudi že v prvem. Načeloma velja, da so inštrukcije matematike za srednjo šolo najbolj uspešne, če z njimi pričnemo pravočasno, ko so snovi še temeljne in se ne nadgrajujejo. Kasneje je treba za uspeh inštrukcijam nameniti nekaj več časa.

Matematika je pogosto predmet, iz katerega je največ popravnih izpitov. Prav zato inštruktorji veliko svojega dela opravljajo poleti. Če želite dobrega inštruktorja najti proti koncu šolskega leta, boste tako lahko naleteli tudi na težavo, saj bodo že vsi zasedeni.

Kako naj poteka inštruiranje?
Inštruktorja dijaki običajno seznanijo s tem, kje se je pri matematiki zapletlo, a ker je to subjektivna ocena, bo ta običajno preveril nivo znanja. Pogosto se namreč izkaže, da je težava že v samih temeljih, kjer dijaki snovi niso do popolnosti razumeli in osvojili – torej je težava pri nadaljevanju povsem običajna. Inštrukcije se torej pričnejo pri snovi, s katero se začne pomanjkljivo znanje. Tako se lahko najprej poskrbi za trdno in široko podlago, nato pa se dijaku razloži tudi težjo snov. To je treba osvojiti tako na področju razumevanja kot tudi v sami praksi, kjer mora biti največji poudarek. Nenazadnje se pri matematiki znanje preverja z reševanjem nalog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *