Pravno svetovanje je lahko vedno dobrodošlo in še kako koristno

V življenju je pač tako, da nam ne gre vedno po načrtih, zato se moramo tu pa tam obrniti tudi na strokovnjake, ki nam pomagajo pri določenih težavah, v katere smo zašli in to ne nujno po lastni krivdi. V takem primeru je vedno predvsem dobrodošlo pravno svetovanje, ki nam ga ponujajo različna podjetja, kot storitev, ki jo posebej za nas opravljajo najbolj izkušeni in tudi izučeni pravniki z različnih področij.

Delovno pravo je le ena od oblik svetovanja s področja prava

Ljudje se najpogosteje znajdejo v težavah, ki so posredno ali pa neposredno povezane z njihovim delom oziroma delovnim mestom. Tako se obrnejo na področje delovnega prava, ki jim ponuja svetovanje in pomoč pri sestavi listin ter tudi pri vodenju postopkov. Ta vključuje predvsem pomoč ter svetovanje pri izvedbi redne ali izredne odpovedi delodajalca in delavca, pomoč ter svetovanje pri izvedbi sporazumne razveljavitve pogodbe o zaposlitvi, pogosto pa tudi izdelavo pisnih pravnih mnenj in stališč v povezavi s stališči sodne prave.

Pravno svetovanje torej vključuje več vej. Omenili smo že delovno pravo. Pogosto pa se ljudje zanašajo tudi na področje obligacijskega oziroma pogodbenega prava. Na kratko mu lahko rečemo tudi civilno pravo. To področje vključuje sestavo vseh pogodb civilnega prava, ukvarja se z odškodninskimi zahtevki, nudi pa pravno pomoč ter svetovanje pri sestavi vseh vrst tožb in tudi predlogov. Sem sodijo tudi vse pritožbe ter ugovori na delo državnih organov ali organov lokalne skupnosti. Poleg tega pa gre tudi za izdelavo pisnih pravnih mnenj ter stališč sodne prakse.

Pravno svetovanje je torej široka oblika svetovanja

Seveda je področje pravnega svetovanja izjemno široko. Omenili smo le tista področja, na katera se ljudje najpogosteje zanašajo. Seveda je potrebno vedeti prav vse možnosti, ki nam jih lahko neko podjetje, ki se ukvarja s tovrstnim svetovanjem, ponuja. Na svojih spletnih straneh predstavljajo prav vsa in jih tudi podrobneje opredeljujejo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *