Prevajanje iz angleščine v slovenščino

Prevajanje iz izvornega jezika v ciljni jezik lahko poteka na nekaj različnih načinov. Tudi za prevajanje iz angleščine v slovenščino lahko izberemo nekaj različnih pristopov. Tradicionalno je moral človek celotno besedilo prevesti s svojim znanjem, spretnostjo in s pomočjo slovarjev. V današnjih časih pa so vedno boljši sistemi za računalniško in strojno prevajanje besedil. Pri strojnem prevajanju računalniški program naredi analizo in brez, da bi posredoval človek napiše novo besedilo v ciljnem jeziku. Prevajanje iz angleščine v slovenščino je na nek način lažje in hitrejše, s tem pa tudi cenejše, če se pri tem uporablja vsaj računalniško podprto prevajanje, ki široko gledano zajema vse računalniške programe, ki jih oseba ki prevaja besedilo lahko uporablja za pomoč. Za dobro prevajanje iz angleščne v slovenščino je dobro izbrati prevajalca, ki ima dovolj znanja in izkušenj z angleškim jezikom. Ker je angleščina jezik, ki ga dobro zna veliko ljudi, se nam lahko hitro zgodi, da naletimo na nekoga, ki ni profesionalec za prevajanje. Najbolj zanesljivi bodo profesionalci, ki imajo diplomo iz prevajanja z ustrezne fakultete, smer prevajanje iz angleščine v slovenščino. Pri prevajanju namreč nikoli ne gre za dobesedne prevode besed, kot bi lajik mordal pričakoval. Gre za razumevanje prenesenih pomenov, različnih fraz značilnih samo za en jezik, katerih smisel je potrebno prenesti v drug jezik. Za to pa je potrebno odlično poznavanje cele kulture, ki je povezana z jezikom izvornega besedila in tudi ciljnega jezika. Prevajanje iz angleščine v slovenščino tako ni enostavna naloga in zahteva strokovno znanje prevajanja, ne samo obvladanje nekega tujega jezika. Pri nas je moč najti veliko prevajalskih agencij, ki združujejo več profesionalcev v skupino, ki tako naloge lahko opravlja hitreje. Za najboljšo ponudbo je priporočljivo pregledati cenike in reference, izkušnje večih podjetij in na koncu izbrati tako, ki ima za nas primerno razmerje med ceno in zagotovilom kakovosti.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *