So ženske bolj samostojne od moških?

Zanesljivo je, da so ženske veliko bolj samostojne v vseh pogledih, v splošnem manj nujno preživetveno odvisne od partnerja, vendar kriza tudi ta odnos spreminja v novo odvisništvo, morda sicer bolj enakomerno po spolih, glede na zaposlitvene možnosti. Nekaj je za to seveda tudi zasluga različnih in več valov feminističnih gibanj Match, ki so dala ženskam določeno zavest o sebi, o svoji vlogi v družbi. Svoje je naredilo zgodovinopisje z razkrivanjem vloge žensk v zgodovini.

Zapisalo bi se mi rado še, da so s časom in razvojem ženske postale tudi bolj “izbirčne” ali vsaj zahtevne do moškega spola. Ne da gojijo večja pričakovanja, le objektivno terjajo, kar predpostavljajo, da je od drugega spola mogoče dobiti. In gotovo so, v skladu s prej povedanim, manj potrpežljive, pripravljene manj prenesti. A kriza je prinesla tudi novo dejstvo: manj se ločujejo najbolj bogati in najbolj revni. V obeh primerih gre za denar, premoženje. Tudi ne vem, ali ženske raje živijo same, zdi pa se mi, da znajo bolje in dlje živeti same. To, biti sam, gre moškim res bolj slabo od rok.

Psihologi bi se zataknili pri vprašanju o vlogi in vplivu mater. Kaj pa zelo razširjeno iskanje partnerskih stikov po oglasih in spletu? Ali veliko zanimanje za tako imenovane spoznavne večere? Priča o tem, da so ljudje radi sami? Individualizem osemdesetih let je res minil in z njim poudarjena vloga posameznika, a nadomešča ga tržno-kapitalistični interes za sebe, ki, paradoksno, ponovno vzbuja kolektivno zavest, potrebo po pripadnosti določeni skupnosti in nekakšno novo socialno povezovanje.

Zdi pa se, da je to bolj posledica dejstva, da so zatajili vsi drugi mehanizmi, oblasti in države. Zato to, pogojno rečeno, novo sociabilnost opažamo zlasti skozi solidarnost v stiskah. Mogoče se res vračamo v neko preživeto gospodarsko shemo, ki ni označena s sintagmo “patriarhalna družba” – saj ta večinoma pomeni hierarhizirane odnose v družini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *